MØD OG KONTAKT OS HER:

SE VORES MARKER

Vores marker ligger alle i Naturpark Vadehavet.

De er alle omfattet af den lovgivning som sikrer at området i marsken forbliver uændret.

Det sætter naturligvis nogle begrænsninger i forhold til hvad der må dyrkes og hvordan. Men vi ser det som en gave at vi får mulighed for at være med til at bevare dette unikke stykke natur, og tager endnu større skridt i forhold til naturbevarelse.

Alt jord der grænser op til Ribe å, vil for fremtiden blive til kæmpe randzoner, hvoraf nogle vil blive beplantet med pil og poppel hegn.

Pilen og poplen i randzonerne høstes…

…og genbruges i Projekt Klimagårdens stalde, som underlag i de nye stalde vi skaber. Når pilen og poplen har fungeret som underlag i stalden, spredes det ud på markerne igen som naturlig gødning, og sikrer os, at vi ikke skal tilføre marsken unødig belastning i form af kunstig gødning.

Dele af året er store dele af Ribe Marsken oversvømmet af vandet fra Ribe Å, det er i høj grad med til at give egnen dens unikhed og kendetegn.

Hvad betyder oversvømmelser for Marsken?

Det er ikke usædvanligt at veje i løbet af vinter halvåret er oversvømmet, og det kan sommetider føles som at køre midt ude i havet, eller som om man går tur i verdens største vandpyt.

Vandet fra åen er ikke kun til fornøjelse for børn og barnlige sjæle det er også med til at skabe grundlaget for Ribe Marskens største ressource: Græsset.

I marsken er vækstbetingelserne optimale for: Græs, kløver, lucerne og urter. Man kan sige at græsset bare VIL vokse her og at Ribe Marsken er Græsland.

Fra gammel tid har græsset været en af Ribe Marskens store ressourcer, og egnen er blevet brugt som afgræsning for kæmpe horder af kvæg inden de skulle, via Vadehavet, afskibes til udlandet, eller gennes videre til Tyskland.

Græsset kommer til at være vores største ressource på Projekt Klimagården

Vil du vide mere HVAD græs kan og hvorfor, så er er du meget velkommen til at læse videre her:

Luk menu